KLUBBMÄSTERIET | BOJAN ON THURSDAYS


 
 

Klubbmästeriet har det övergripande ansvaret för föreningens pubverksamhet i allmänhet och Bojan on Thursdays i synnerhet. Klubbmästeriet är vårt största utskott med 20-30 aktiva medlemmar varje termin.

 

 
 
Vill du engagera dig i Klubbmästeriet? Kontakta Cornelia på   klubbmastare@sf.su.se

Vill du engagera dig i Klubbmästeriet? Kontakta Cornelia på klubbmastare@sf.su.se

 
 

Följ @bojanonthursdays på instagram