GAMLA STYRELSER | OLD BOARDS

 

Denna sida är under uppbyggnad | This page is under construction

 

2000-2009

Styrelsen 2009/2010 | The Board 2009/2010

Styrelsen 2008/2009 | The Board 2008/2009

Styrelsen 2007/2008 | The Board 2007/2008

Styrelsen 2006/2007 | The Board 2006/2007

Styrelsen 2005/2006 | The Board 2005/2006

Styrelsen 2004/2005 | The Board 2004/2005

Styrelsen 2003/2004 | The Board 2003/2004

Styrelsen 2002/2003 | The Board 2002/2003

Styrelsen 2001/2002 | The Board 2001/2002

Styrelsen 2000/2001 | The Board 2000/2001

1995-1999

Styrelsen 1999/2000 | The Board 1999/2000

Styrelsen 1998/1999 | The Board 1998/1999

Styrelsen 1997/1998 | The Board 1997/1998

Styrelsen 1996/1997 | The Board 1996/1997

Styrelsen 1995/1996 | The Board 1995/1996


 

1960-1968

Styrelsen 1968 | The Board 1968

Styrelsen 1967 | The Board 1967

Styrelsen 1966 | The Board 1966

Styrelsen 1965 | The Board 1965

Styrelsen 1964 | The Board 1964

Styrelsen 1963 | The Board 1963

Styrelsen 1962 | The Board 1962

Styrelsen 1961 | The Board 1961

Styrelsen 1960 | The Board 1960

1950-1959

Styrelsen 1959 | The Board 1959

Styrelsen 1958 | The Board 1958

Styrelsen 1957 | The Board 1957

Styrelsen 1956 | The Board 1956

Styrelsen 1955 | The Board 1955

Styrelsen 1954 | The Board 1954

Styrelsen 1953 | The Board 1953

Styrelsen 1952 | The Board 1952

Styrelsen 1951 | The Board 1951

Styrelsen 1950 | The Board 1950

 
 
 

1940-1949

Styrelsen 1949 | The Board 1949

Styrelsen 1948 | The Board 1948

Styrelsen 1947 | The Board 1947

Styrelsen 1946 | The Board 1946

Styrelsen 1945 | The Board 1945

Styrelsen 1944 | The Board 1944

Styrelsen 1943 | The Board 1943

Styrelsen 1942 | The Board 1942

Styrelsen 1941 | The Board 1941

Styrelsen 1940 | The Board 1940

1932-1939

Styrelsen 1939 | The Board 1939

Styrelsen 1938 | The Board 1938

Styrelsen 1937 | The Board 1937

Styrelsen 1936 | The Board 1936

Styrelsen 1935 | The Board 1935

Styrelsen 1934 | The Board 1934

Styrelsen 1933 | The Board 1933

Styrelsen 1932 | The Board 1932