UTHYRNINGSVILLKOR


I hyran ingår

- tillgång till lokalens serveringsyta, kök och bar med tillhörande bord, stolar och högtalarsystem samt uteplatsen

- gods och porslin samt vid behov pappersduk för borden

- viss dekor så som blomvaser, blomsterbuketter i tyg, ljusstakar, LED-dekorationsljus (levande ljus är inte tillåtna på Bojan) med mera.

- ballongpump (ej helium)


Ni behöver själva stå för

- de engångsdekorationer ni vill använda såsom ballonger, draperier etc. 

- mat (vi rekommenderar att ni kontaktar cateringdirekt.se

- städning (eller betala oss för att städa)


Villkor

Alkohol får inte medtas till Café Bojan. 

Vid alkoholservering behöver det alltid finnas en av Samhällsvetenskapliga Föreningen utsett serveringsansvarig samt 2 personer för att bemanna baren.

Samhällsvetenskapliga föreningen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som är för påverkade eller har med sig egen alkohol.

Illegala droger får inte brukas i lokalen.

Vid bokning debiteras alltid minst 1 timme extra för personalens förberedelser för att exempelvis öppna lokalen, förbereda baren, kassan och så vidare. Dekoration av lokalen ingår ej i denna timme.

Vi lägger alltid på 3 timmar i grundhyra innan den angivna tiden för evenemanget för att möjliggöra dekoration, möblering med mera om hyresgästen dekorerar. Om Samhällsvetenskapliga Föreningens personal dekorerar lägger vi istället på 2 timmar extra personalkostnad i tillägg till ovan nämnda timme för lokalförberedelser.

Lokalen kan inte bokas innan kl. 15.00 på vardagar.

Lokalen ska vara utrymd senast 01.00 alla dagar. 

Samhällsvetenskapliga föreningen förbehåller sig rätten att debitera ansvarig hyrestagare för eventuella skador, åverkan eller förluster när det kommer till lokalen och dess inventarier. Detta gäller även utomhusmiljön.

Samhällsvetenskapliga föreningen tar inget ansvar för hyresgästens medhavda saker. Vi ber hyresgästen att innan evenemangets början gå igenom lokalen och sedan påvisa samtliga befintliga fel och skador för serveringsansvarig.