TIDRAPPORTERING JOBBARE

 
 
 
Här anger du vilket event du jobbade. Exempelvis: SF Introsittning VT19
Eventdatum *
Eventdatum
Den som bad dig jobba eller den i styrelsen som var arbetsledare under kvällen.
Adress *
Adress
Telefon *
Telefon