OM OSS

 
 

Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) är den största fakultetsföreningen vid Stockholms universitet. Föreningens syfte är att finnas till för medlemmarna och fylla deras tid på universitetet med aktiviteter som kompletterar studierna. Det innebär allt från fester och pubar till kontaktskapande med företag. 

Organisation
Föreningen leds av styrelsen som väljs vid årsmöte i mars varje år. Styrelsen ansvarar för föreningens drift, allt från relationer med andra föreningar och universitetet, aktiviteter, föreningslokalernas underhåll med mera. Vanliga medlemmar är hjärtligt välkomna att kontakta styrelsen om man vill engagera sig, antingen i styrelsen eller i något av utskotten. 

Utskott
För att föreningens arbete ska vara så effektivt som möjligt är föreningen uppdelad i flertalet utskott så som Klubbmästeriet, Festmästeriet, Borgmästeriet, Aktivitetsutskottet, Idrottsutskottet med mera. Du kan läsa mer om utskotten och deras verksamheter under fliken Utskott i menyraden. 

 

Historia

1937 - Statsvetenskapliga studentföreningen bildas som ämnesförening under Humanistiska föreningen i april.

1954 - Föreningen byter namn till Samhällsvetenskapliga studentföreningen vid Stockholms högskola

1964 - Föreningen blir officiellt en fakultetsförening.

1964 - Det tas patent på den myra som ingår i SF:s logotyp. Myran är ritad av Bo Vading.

1968 - Föreningen sätter sin medlemsavgift till noll kronor och blir därmed vilande.

1995 - Några studenter börjar planera för att återuppliva föreningen och på hösten samma år höjdes terminsavgiften. Samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet (SF) var född - igen.

1997 - Föreningen flyttar in i Östra Nobelhuset på Frescativägen 14b - Café Bojan

2000 - Föreningen tar över förstahandskontraktet för Café Bojan

 
 
 
Den samhällsbyggande myran har länge varit föreningens symbol.  Myran är ritad av Bo Vading.

Den samhällsbyggande myran har länge varit föreningens symbol.

Myran är ritad av Bo Vading.