PR-UTSKOTTET


PR-utskottets uppgift är att marknadsföra SF och alla våra aktiviteter. PR-ansvarig och andra engagerade i utskottet tar fram grafik och copy för alla aktiviteter och kampanjer i samarbete med övriga utskott, uppdaterar våra sociala medier och övrig digital nävaro samt dokumenterar alla fester, aktiviteter och pubar.  

PR-utskottet passar dig som är kreativ och gillar marknadsföring, fotografering, sociala medier och grafisk design. 

Eventfotografering

För dig som vill engagera dig idéellt och är intresserad av att utvecklas som eventfotograf erbjuder PR-utskottet en stor möjlighet att bygga en portfolio. Kontakta PR-ansvarig på pr@sf.su.se för att få veta mer.

 
 
 Vill du engagera dig i PR-utskottet? Kontakta Elina på   pr@sf.su.se

Vill du engagera dig i PR-utskottet? Kontakta Elina på pr@sf.su.se