FAKTURAUNDERLAGSRAPPORT

 
 
 
Uthyrning
Här anger du vilken typ av event det rör sig om. Exempelvis: Sittning, Pub, Mingel etc.
GRUNDPRISER (ENLIGT OFFERTEN)
Eventuell SF-rabatt (100% av grundhyran)
Städning 2500kr *
MAT OCH DRYCK
Fylls i om kunden beställt från Cateringdirekt via oss
Exempelvis specialbeställning av alkohol mm