FAKTURAUNDERLAGSRAPPORT

UTHYRNING TILL KÅRFÖRENING ELLER STUDENTRÅD

 
 
 
Uthyrning
Här anger du vilken typ av event det rör sig om. Exempelvis: Sittning, Pub, Mingel etc.
Eventdatum *
Eventdatum
HYRA FÖR KÅRFÖRENING/STUDENTRÅD
STÄDNING 2500kr