REPRESENTATION


Varje år hålls diverse akademiska högtider och baler. Styrelsen representerar Samhällsvetenskapliga föreningen i dessa sammanhang, exempelvis Nobelfesten, SNNC, Luciabalen, Juridiska Föreningens Årsbal med mera. 

 
 
Är du medlem i SF och ska gå på bal eller akademisk högtid? Du är välkommen att bära föreningens frackband!  Frackband kan köpas under Bojan on Thursdays eller om du kontaktar ordf@sf.su.se

Är du medlem i SF och ska gå på bal eller akademisk högtid? Du är välkommen att bära föreningens frackband!

Frackband kan köpas under Bojan on Thursdays eller om du kontaktar ordf@sf.su.se