STYRELSEN 2012 | THE BOARD 2012


 

Martin Hellströmer

Ordförande | President

 

kristoffer strandfeldt

Skattmästare | Treasurer

 

eddie meydan

(tom 2012-05-12)

 

keivan hamidian

Vice Ordförande | Vice President

 

linnea sveide

Festmästare | Banquet Coordinator

 

Ludvig Daver

Klubbmästare | Club Master

April 2014-Mars 2015

 
 

filip ahlin

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

 

katarina krönenstedt

PR-ansvarig | Head of PR

 

Gabrielle Baker

(tom 2012-05-12)