STYRELSEN 2013 | THE BOARD 2013


 

Martin Hedman

Ordförande | President

Maj 2013-Mars 2014

Vice Ordförande | Vice President

April 2013-Maj 2013

 

Ludvig daver

Klubbmästare | Club Master

April 2014-Mars 2015

 
 

Filip Ahlin

Vice Ordförande | Vice President

Maj 2013-Mars 2014

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

April 2013-Maj 2013

 

josefine lachmann

Festmästare | Banquet Coordinator

December 2014-Mars 2015

 

martin hellströmer

Ordförande | President

April 2013-Maj 2013

Sofie axelsson

(tom 2013-09-16)

viktor sandberg

(tom 2013-03-17)

linnea sveide

(tom 2013-08-27)

 

Maximilian carlsson

Skattmästare | Treasurer

April 2013-Mars 2014

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

Maj 2013-Mars 2014

 

Martin Oscarsson

PR-ansvarig | Head of PR

Maj 2013-Mars 2014