STYRELSEN 2015 | THE BOARD 2015


 

Martin Oscarsson

Ordförande | President

April 2015-Mars 2016

 

daniel abrahamsson

Skattmästare | Treasurer

April 2015-Mars 2016

 

henny callerholm

Klubbmästare | Club Master

September 2015-Mars 2016

 
 
 

sofia helmersson

Vice Ordförande | Vice President

April 2015-Mars 2016

 

maria lunusjkin

Skattmästare | Treasurer

April 2015-Mars 2016

 

Elias matthiessen

Klubbmästare | Club Master

September 2015-Mars 2016

 

Niki Karimgholipour

Festmästare | Banquet Coordinator

April 2015-Mars 2016

 

roberto escobar rodriguez

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

April 2015-September 2015

Klubbmästare | Club Master

April 2015-September 2015

 

gustaf dehlin

Borgmästare | Head of Maintenance

April 2015-Mars 2016

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

September 2015-Mars 2016

 

Ann öhman

Underföreningssamordnare | Head of Internal Relations

April 2015-Mars 2016

 

Matilda George

PR-ansvarig | Head of PR

April 2015-Mars 2016