STYRELSEN 2016 | THE BOARD 2016


 

Maria Lunusjkin

Ordförande | President

April 2016-Mars 2017

 

Simon Fahlén

Skattmästare | Treasurer

April 2016-Mars 2017

 

Angela Katumba

Klubbmästare | Club Master

April 2016-Mars 2017

 
 

Ann Öhman

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

April 2016-Juni 2016

Festmästare | Banquet Coordinator

April 2016-Juni 2016

 

Henny Callerholm

Vice Ordförande | Vice President

April 2016-Mars 2017

 

Hulda Harðardóttir

Skattmästare | Treasurer

April 2016-Mars 2017

 

louisa kellman

Klubbmästare | Club Master

April 2016-Mars 2017

 

Ida olsson

Festmästare | Banquet Coordinator

September 2016-Mars 2017

 

johan persson

Borgmästare | Head of Maintenance

April 2016-Maj 2016

 

Gustaf Dehlin

Borgmästare | Head of Maintenance

September 2016-Mars 2017

Andre Vice Ordförande | Second Vice President

September 2016-Mars 2017

 

Hanna emnegard

Skattmästare | Treasurer

September 2016-Mars 2017

 

Simon berglund

PR-ansvarig | Head of PR

April 2016-Mars 2017

 
 

Caroline rhawi

April 2016-September 2016

Från vänster: Henny Callerholm, Ida Olsson, Caroline Rhawi, Johan Persson, Maria Lunusjkin, Ann Öhman, Angela Katmba, Hulda Harðardóttir, Louisa Kellman samt Simon Fahlén. Frånvarande: Simon Berglund

Från vänster: Henny Callerholm, Ida Olsson, Caroline Rhawi, Johan Persson, Maria Lunusjkin, Ann Öhman, Angela Katmba, Hulda Harðardóttir, Louisa Kellman samt Simon Fahlén.
Frånvarande: Simon Berglund