STYRELSEN 2017 | THE BOARD 2017


 
Hanna Emnegard Ordförande | President April 2017-Mars 2018

Hanna Emnegard
Ordförande | President April 2017-Mars 2018

Sara Gustafsson Vice Ordförande | Vice President April 2017-Mars 2018

Sara Gustafsson
Vice Ordförande | Vice President April 2017-Mars 2018

Hugo Thorén Andre Vice Ordförande | Second Vice President April 2017-Mars 2018

Hugo Thorén
Andre Vice Ordförande | Second Vice President April 2017-Mars 2018

 
Axel Arntsen Skattmästare | Treasurer April 2017-Mars 2018

Axel Arntsen
Skattmästare | Treasurer April 2017-Mars 2018

Amanda Flodström Skattmästare | Treasurer April 2017-Mars 2018

Amanda Flodström
Skattmästare | Treasurer April 2017-Mars 2018

Zahara Lundin PR-ansvarig | Head of PR  April 2018-Mars 2019

Zahara Lundin
PR-ansvarig | Head of PR April 2018-Mars 2019

 
Elina M. Branheim Klubbmästare | Club Master April 2018-Mars 2019

Elina M. Branheim
Klubbmästare | Club Master April 2018-Mars 2019

Jessica Liander Festmästare | Banquet Coordinator April 2017-Mars 2018

Jessica Liander
Festmästare | Banquet Coordinator April 2017-Mars 2018

Caroline Olsson Aktivitetsansvarig | Head of Activities Oktober 2017-Mars 2018

Caroline Olsson
Aktivitetsansvarig | Head of Activities Oktober 2017-Mars 2018

Sara Emnegard Underföreningsansvarig & Kommunikation | Head of Internal Relations and Communication Oktober 2017-Mars 2018

Sara Emnegard
Underföreningsansvarig & Kommunikation | Head of Internal Relations and Communication Oktober 2017-Mars 2018

 
 
Albin Ström Klubbmästare | Club Master April 2017-October 2017

Albin Ström
Klubbmästare | Club Master April 2017-October 2017

Simon Berglund Borgmästare | Head of Maintenance April 2017-November 2017

Simon Berglund
Borgmästare | Head of Maintenance April 2017-November 2017