STYRELSEN 2019/2020 | THE BOARD 2019/2020

 

 
Sara Emnegard Ordförande | President  ordf@sf.su.se

Sara Emnegard
Ordförande | President
ordf@sf.su.se

Angela Katumba Vice Ordförande | Vice President  vordf@sf.su.se

Angela Katumba
Vice Ordförande | Vice President
vordf@sf.su.se

Dennis Olsson Andre Vice Ordförande & Skattmästare | Second Vice President & Treasurer  andrevordf@sf.su.se  skattmastare@sf.su.se

Dennis Olsson
Andre Vice Ordförande & Skattmästare | Second Vice President & Treasurer
andrevordf@sf.su.se
skattmastare@sf.su.se

 
Max Ceder Skattmästare | Treasurer  treasurer@sf.su.se

Max Ceder
Skattmästare |Treasurer
treasurer@sf.su.se

Jade Silfverling Klubbmästare | Club Master  klubbmastare@sf.su.se

Jade Silfverling
Klubbmästare | Club Master
klubbmastare@sf.su.se

Gustaf Holmer Klubbmästare | Club Master  klubbmastare@sf.su.se

Gustaf Holmer
Klubbmästare | Club Master
klubbmastare@sf.su.se

 
Cornelia Andersson  Aktivitetsansvarig | Head of Activities  aktivitet@sf.su.se

Cornelia Andersson
Aktivitetsansvarig | Head of Activities
aktivitet@sf.su.se

Emil Almse Aktivitetsansvarig | Head of Activities  activities@sf.su.se

Emil Almse
Aktivitetsansvarig | Head of Activities
activities@sf.su.se

Jessica Liander PR-ansvarig | Head of PR  pr@sf.su.se

Jessica Liander
PR-ansvarig | Head of PR
pr@sf.su.se

 
Karin Bohman Borgmästare | Head of Maintenance  borgmastare@sf.su.se

Karin Bohman
Borgmästare | Head of Maintenance
borgmastare@sf.su.se

Ozan Yucel Borgmästare | Head of Maintenance  borgmastare@sf.su.se

Ozan Yucel
Borgmästare | Head of Maintenance
borgmastare@sf.su.se

Emelie Karlsson Festmästare | Banquet Coordinator  festmastare@sf.su.se

Emelie Karlsson
Festmästare | Banquet Coordinator
festmastare@sf.su.se